26. 7. - 1. 8. Prodejna zavřená.  Nové zakázky od 2.8.

Navštivte naši prodejnu ve Vrchlabí

Nákupní košík

V košíku nemáte žádné zboží.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Hana Vlachová, BYT-TEX, se sídlem Pražská 1548, Vrchlabí, identifikační číslo:16761812, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.byt-tex.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednání zboží

Odeslání objednávky

Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami a s nákupním řádem e-shopu. Po odeslání objednávky se kupujícímu zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu. O změně stavu objednávky je kupující informován prodávajícím emailem. Objednávku ve stavu Zpracovává se již není možné změnit, nebo zrušit.
Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu kontaktuje kupující prodávajícího. Dále bude kupujícímu zaslána informace o odeslání objednávky.
Kupující zodpovídá za správnost údajů uvedených při vyplnění objednávky, dbá především na přesné uvedení fakturační a dodací adresy.
Objednávku lze stornovat pouze emailem na info@byt-tex.cz a to pouze do doby, než byla objednávka předána do výroby, tj. do druhého dne po odelsání objednávky.
Odeslaná objednávka je závazná a jejím potvrzením souhlasí kupující s obchodními podmínkami prodávajícího.

Varianty nákupu zboží

 1. zboží po objednání obdrží kupující přepravní službou nebo si ho osobně vyzvedne
  v kamenné firemní prodejně
 2. zboží, ke kterému prodávající  zašle kupujícímu fakturu, pokud kupující fakturu uhradí, zboží obdrží
  -  zaveze přepravní služba.
   

Úprava objednávky

U vzorovaných materiálů může být upravena spotřeba zboží podle raportu = opakování vzoru. Na tento případ bude vždy kupující telefonicky upozorněn prodávajícím.
Tento případ se týká také případného střihu záclon s bordurami, kdy je třeba provést střih
podle výkroje bordury.

Doručení zboží

V den odeslání je kupující informován emailem.

Osobní převzetí zboží

Osobní vyzvednutí zboží v kamenné prodejně prodávajícího:
Bytový textil BYT-TEX Vrchlabí, Pražská ul.1548
Po-Pá 8.30-17.00, So 8.30-11.30.

Dobírka Geis 130,-Kč
Doprava Geis při platbě převodem 130,- Kč.

Doprava při nákupu nad 1.000,- Kč zdarma !

Standardní dodání do druhého pracovního dne od odeslání po celé ČR - 8:00 – 18:00 hod.
Adresát dostává informace o zásilce prostřednictvím SMS nebo emailu
Řidič  Geis bude kupujícího v den dodání kontaktovat telefonicky.
Pokud nebude kupující zastiženi řidičem, bude proveden druhý pokus doručení
Pohyb zásilky může kupující sledovat na www.geis.cz, je nutné znát číslo zásilky.
Zásilku na dobírku platí kupující řidiči Geis při převzetí v hotovosti, nebo kartou.
Zásilku od Geis si vždy kupující pozorně prohlédne a pokud balík vykazuje jakékoli známky mechanického poškození odmítne jej převzít. V případě, že to bude možné, otevře zásilku před doručovatelem. Pokud bude jevit známky poškození, kupující balík okamžitě reklamuje. Pokud balík s poškozením kupující převezme a na tuto skutečnost přijde později, Geis reklamaci neuzná. Cena přepravy je za každý jeden balíček, prodávající má právo v případě nutnosti poslat zboží ve více balíčcích.

Cena dopravného a zasílání vzorků pro Slovensko:
K objednávce odeslané na Slovensko bude připočteno dopravné ve výši 500,- CZK.
Zasílání vzorků záclon a závěsů zdarma se na Slovensko nevztahuje .

Způsob platby

Platba hotově nebo platební kartou

Platba při osobním převzetí zboží v kamenné prodejně prodávajícího :
Bytový textil BYT-TEX Vrchlabí, Pražská ul.1548.

Platba na dobírku

Platba při převzetí zboží od přepravní služby Geis - dobírka 130,- Kč.
Při nákupu nad 1.000,- Kč je doprava zdarma !

Platba převodem

Při zvolení platby převodem bude kupujícímu vystavena a odeslána faktura
na email, kterou kupující uhradí na bankovní účet. Variabilní symbol je číslo faktury. Zboží bude kupujícímu odesláno po připsání peněz na účet prodávajícího.
Převodem je nutné platit v každém případě, kdy je zaslána
faktura na žádost kupujícího.
Při nákupu nad 1.000,- Kč je doprava zdarma.
Při nákupu nad 1.000,- Kč je doprava 130,- Kč.

Zpracování objednávky

Termín vyřízení objednávky bude zaslán emailem, zpravidla je to 5 - 7 prac. dnů podle složitosti šití metrážového zboží. Z důvodu velkého zájmu o zboží, dočasného vyprodání, nebo opožděné dodávky výrobce, může dojít ke zpoždění dodání zásilky. V tomto případě bude prodávající kupujícího informovat.
V případě, že kupující objedná zboží, které je v době objednání v eshopu označeno příznakem "Na objednání", je objednávka u prodávajícího uložena a bude vyřízena až po naskladnění zboží.

Převzetí zboží

Kupující zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Při jákémkoliv poškození zásilky neprodleně sepište s dopravcem zápis o poškození zásilky. Pokud kupující zjistí mechanické nebo jiné poškození zásilky až po převzetí od dopravce, tak tuto skutečnost nahlásí přepravci nejpozději do 3 dnů - u později nahlášených reklamací zásilky nemusí být reklamace uznána. Kupující by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je kupující povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu .

Nekompletnost zásilky je kupující povinen reklamovat v den převzetí balíku, nejpozději pak následující pracovní den a to na tel. č. 603373534. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
   
 2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě č. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
   
 3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu č. 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu č. 2 vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
   
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
   
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ustanovení uvedená v čl. 7 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24měsíců.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

V případě vady odstranitelné:

 1. právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
 2. právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
 3. v případě nemožnosti postupů v bodech 1.) a 2.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě vady neodstranitelné:

 1. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. V případě vady odstranitelné, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad, věc řádně užívat
 2. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci
 3. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího:
Hana Vlachová, prodejna BYT-TEX, Pražská 1548, Vrchlabí.

Reklamace se nevztahuje na případy:

 1. pokud vznikla závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího, prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována
 2. po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@byt-tex.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu a poštovní adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Nestandardní úpravy zboží

Nestandardní úpravy zboží a úpravy zboží na zakázku jako např. zkracování výšek u záclon, úpravy daných šířek u závěsů, rozměry povlečení, které nejsou v nabídce apod., budou provedeny po platbě předem. Takto upravené zboží není možné vyměnit, nebo vrátit bez udání důvodu. Úpravy zboží, které nelze objednat zadáním v eshopu, vepíše kupující do poznámky, nebo objedná emailem na info@byt-tex.cz . Po objednání zboží s nestandardní úpravou bude kupujícímu zaslána faktura s údaji pro kontrolu a provedení platby.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontakty

Majitelka: Hana Vlachová
E-mail: info@byt-tex.cz
Telefon: 603373534
Telefon do obchodu: 737103095
Adresa: BYT-TEX, Pražská 1548, 54301 Vrchlabí

Poptávka zavřít
Načíst
Objednat vzorek zdarma zavřít
Načíst
Hledání
Přihlášení zavřít